Bass

Bass

BASS zagotavlja informacijske rešitve za zahtevne uporabnike že od leta 1991…

Kakovost in zanesljivost programskih rešitev ter najsodobnejša informacijska tehnologija v podporo poslovnim procesom so naše vsakodnevne obveze – za vaše brezskrbno poslovanje. Zato v podjetju Bass zahtevne sistemske rešitve obravnavamo tako kot vas – individualno, saj smo prepričani, da so samo celovite in personalizirane sistemske rešitve pravi ključ do vašega poslovnega uspeha. Vi se koncentrirajte nanj, mi pa bomo poskrbeli za racionalizacijo vašega poslovanja, saj smo vodilna slovenska sistemska hiša za implementacijo celovitih računalniških in informacijskih rešitev na ključ za zahtevne uporabnike.

Neprekosljivi smo na področju komunalnega gospodarstva, masovnih obračunov in kompleksnih sistemov. In ponosni, da že dve desetletji našim personaliziranim sistemskim rešitvam zaupa večina slovenskih komunalnih podjetij, občin, založniških hiš in ostalih gospodarskih družb.

Informacijska tehnologija, njena uporaba in pogled na njo se z dneva v dan spreminja in nas tako postavlja pred izzive, ki so vsakič druge zahtevnosti in oblike. Poslovni informacijski sistem je plod večletnega razvoja in sodelovanja strokovnjakov naše ekipe in uporabnikov tako s področja komunalne dejavnosti kot tudi s finančno računovodskega področja in računalniškega inženiringa.

PROJEKTI

Sodelujemo na več projektih hkrati saj nas slovenske in mednarodne IT skupine priznavajo kot strateškega partnerja na področju razvoja:
– Pametnih mest in skupnosti
– IoT rešitev v praksi
– E-računi – Procesni.Center zmogljivosti 60K-eRačunov/h
– Optimizacija porabe vodnih virov na vseh nivojih distribucije
– Dinamičen cenovni model v sektorju energetike
– Optimizacija gospodarjenja/logistike z odpadki in odpadnimi vodami
– Interaktivno računovodenje v oblaku s sodelovanjem vseh deležnikov
– Portal pametnega mesta komunala.info kot Open Smart City Platform
– Platform idependent Dokumentni sistem v oblaku (HTML5)
– Avtomatizacija daljinskega odčitavanja merilnikov (voda, plin, ogrevanje)
– …

DOSEŽKI, NAGRADE

– Status RO – 3337-001;
– Finale nagrade EuroCloud;
– Mednarodno priznanje z objavo članka JAVA pionirja g. Adama Bien;
– Vodenje delovnega telesa za E-slog;
– Člani predsedstva Programskega Sveta SRIP Pametna mest in Skupnosti in soavtorji akcijskega načrta in predsedovanje ustanovni skupščini SRIP PMiS;
– Predsedovanje sekciji Ponudnikov Poslovne Programske opreme – S3P pri GZS;
– Član ekipe pri FURS za uvedbo potrjevanja računov in soavtor popravka zakona;
– Vodenje MeetUp group Vaadin Slovenija
– Dolgoletni Microsoft GOLD certified partner;
– Večletni Intel IPI partner;
– Uvedba ISO 9001 za razvoj programske opreme
– Uvedba mednarodnih standardov pri razvoju:
o Scrum metode;
o ISO/IEC/ IEEE 29148;
o RESTful web services;
o Code-reviewing;

CELOSTNA POSLOVNA INFORMATIKA NA ENEM MESTU

V okviru celostne poslovne informatike in dolgoročnega partnerskega odnosa v podjetju Bass zagotavljamo naslednje informacijske storitve:
– celovite programske pakete
o organizacijo poslovanja (programski paket ORGANIZACIJA),
o finance in računovodstvo (programski paket FINANCE)
o masovne obračune (programski paket OBRAČUN)
o elektronsko poslovanje (programski paket eRAČUN) in
o pregled delovanja informacijskega sistema (programski paket PREDogled).
– programske rešitve NA KLJUČ (komunala.info, mestna blagajna, EKOlog …);
– sistemi za poslovno inteligenco BI BUSINESS INTELLIGENCE;
– storitve svetovanja, analiziranja informacijskih sistemov in poslovnih procesov;
– neodvisne obdelave podatkov;
– sistemska integracija, podpora in prodaja strojne računalniške opreme;
– sistemska programska oprema, prodaja, svetovanje in postavitev strežniške programske opreme ;
– računovodstvo in računovodsko/finančno svetovanje;
– gostovanje strojne in programske opreme, informacijske storitve v Bass oblaku;
– strežniško dejavnost za varno hranjenje velikih količin podatkov (VPNi, e-pošta, www, povezave, požarni zidovi, delo na daljavo, namestitev in vzdrževanje SQL-strežnikov, zaščita omrežja in strežnikov itd.);
– strežniško dejavnost za varno hranjenje velikih količin podatkov – Bass oblak;
– redna izobraževanja in usposabljanja za delo s programskimi rešitvami Bass;
– svetovanje pri izboru in nadgradnji programske opreme (software upgrade);
– svetovanje pri izboru in posodobitvi strojne opreme (hardware upgrade);
– možnost modularnega dodajanja personaliziranih programskih rešitev in konstantne nadgradnje le-teh glede na rast in razvoj podjetja oziroma spreminjanje zakonodajnih okvirjev;

Medtem, ko se vi osredotočate na vaš posel, naj informacijski sistem dela za vas. Izberite Bass programske rešitve v podporo vašim poslovnim procesom, ki zagotavljajo:
– bistven prihranek časa;
– optimizacijo stroškov;
– pregled tekočega in načrtovanje prihodnjega obsega poslovanja;
– sledljivost poslovnih procesov;
– ustvarjanje CRM baze za B & B in B & C poslovanje;
– hitro in pregledno statistično analizo poslovnih parametrov;
– samodejno/sistemsko upoštevanje zakonodajnih okvirov za vaše področje poslovanja;

V okviru naših celostnih informacijskih rešitev naročnikom dodatno zagotavljamo tudi dolgoročno vzdrževanje informacijskega sistema, vse potrebne nadgradnje programske in strojne opreme kot tudi zanesljivo pomoč in kontinuirana izobraževanja uporabnikov za uporabo naših programskih rešitev.

EKIPA BASS

Imamo najboljšo ekipo strokovnjakov s področja IT, poslovne informatike, ekonomije in ostalih področij, ki so pomembna za naše področje delovanja in obvladovanja izzivov naše klientele. Mednarodna in domača izobraževanja dajejo ekipi energijo in nenehen žar ostati fit v smislu usposobljenosti, ažurnosti in maksimalne razpoložljivosti.

Skupaj predelamo vsako idejo, vsak predlog z namenom najboljše možne izkušnje za nas in uporabnika.

VIZIJA

Ostati vodilno informacijsko podjetje in se širiti na domačen ter tujih trgih predvsem na področju pametnih mest, optimizacije masovnih obdelav, IoT naprav in vseh ostalih naprednih tehnologij.
Našim uporabnikom še naprej zagotavljati najnaprednejše tehnologije v obliki IT rešitev v podporo njihovim poslovnim procesom.