Eles

Eles

Družba ELES je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije. S strokovnim pristopom, znanjem in napredno tehnologijo že 90 let skrbijo za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije po Sloveniji in prek meja. Kot hrbtenica slovenskega elektrogospodarstva povezujejo vse glavne udeležence elektroenergetskega prenosnega omrežja: elektrarne ki oddajajo električno energijo, pet distribucijskih podjetij in večje neposredne porabnike. Skupino ELES sestavljajo obvladujoča družba ELES, d.o.o., ter odvisni družbi TALUM, d.d., in Stelkom, d.o.o.

Spletna stran | Facebook | LinkedIn