Skupina Petrol je največje slovensko podjetje po prihodkih in največja slovenska energetska družba. Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Gre za poslovno področje, na katerem Petrol ustvarja več kot 80 odstotkov vseh prihodkov od prodaje, na slovenskem trgu pa dosega tudi vodilni tržni delež. Sočasno Petrol trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja preostalih nekaj manj kot 20 odstotkov prihodka.

Družba razpolaga tudi z uveljavljeno krovno blagovno znamko in drugimi prepoznavnimi izdelčnimi oziroma storitvenimi blagovnimi znamkami (npr. Petrol klub, Fresh, Hip-Shop, Tip Stop, Petrol travel, eShop).

Spletna stran | Facebook | LinkedIn | Twitter